برگزاری یازدهمین دوره تخصصی مدیریت کسب¬و¬کار با عنوان "مدیریت منابع انسانی و برندسازی کارفرما و مدیریت لجستیک بنادر"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4002/99 مورخ 99/06/13 دبیرخانه اجرایی یازدهمین دوره مدیریت بین¬الملل کسب¬و¬کار در خصوص برگزاری دوره تخصصی "مدیریت منابع انسانی و برند سازی کارفرما و مدیریت لجستیک بنادر" در تاریخ 5 و6 آذرماه 1399 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷:۱۸