تحولات بازار نفت و گاز در هفته منتهی به 1 اکتبر 2021

۱۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۳۴