دوره آموزشی «بازرگانان فردا»

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 673/43/ص مورخ 90/2/10 در خصوص برگزاری دوره های آموزشی کسب و کار تحت عنوان دوره آموزشی «بازرگانان فردا» جهت اطلاع و بهره وری لازم ایفاد می گردد.

در صورت حضور در دوره های مذکور لطفاً مراتب را کتباً به دبیرخانه اعلام فرمائید.

  

 

 

با احتــرام

نیما اسلامی

دبیـــرکل

 

مسئول پیگیری: خلیلی

64دریافت فایل

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۴:۰۲
اتحادیه |