آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1393

عنوانتاریخ انتشار
مقررات ورود محصولات پتروشیمی به خاک ترکیه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
راهنمای ثبت اظهارنامه علائم تجاری (برند) ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
جلسه 12 اسفندکمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
آخرین جلسه کمیسیون فرآورده های پارافین در سال 93 +عکس ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
آخرین فرصت برای تکمیل پرسشنامه طرح شناسایی پایش واحدهای تولیدی تصفیه دوم روغن ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
نظرخواهی از اعضاء در خصوص گسترش روابط تجاری ایران و ترکمنستان ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
نظرخواهی در مورد مفاد شیوه‌نامه فرآیند بازرسی و توقیف نفت‌کش‌های حامل سوخت مظنون به قاچاق ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
امکان صدور فرآورده ها و مشتقات نفتی از مرزهای غربی کشور ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
صورتجلسه کمیسیون فرآورده‌های روغنی مورخ 93/12/03 ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
حمایت از نامزدهای هشتمین دوره انتخابات هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری آخرین جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز سال 93 ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری آخرین جلسه کمیسیون قیر سال 93 + عکس ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
امکان صدور فرآورده ها و مشتقات نفتی از مرزهای غربی کشور ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از سامانه جامع ثبت شرکت ها ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
خلاصه مذاکرات و صورتجلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 93/11/28 ۹ اسفند ۱۳۹۳
خلاصه مذاکرات و صورتجلسه کمیسیون قیر مورخ 93/11/12 ۹ اسفند ۱۳۹۳
برگزاری یازدهمین جلسه کمیسیون فرآورده های روغن ۴ اسفند ۱۳۹۳
درخواست کمک جامعه نیکوکاری ابرار ۴ اسفند ۱۳۹۳
تسلیت به همکار ۲ اسفند ۱۳۹۳
طرح ملی رتبه بندی اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۲ اسفند ۱۳۹۳