آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1396

عنوانتاریخ انتشار
عدم شمول فرآورده لوب کات از ماده 12 دستورالعمل ستاد ۳۱ تیر ۱۳۹۶
درخواست دستور جلسه کمیسیون پارافین مورخ 08-05-95 ۳۱ تیر ۱۳۹۶
دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 01-05-96 ۳۱ تیر ۱۳۹۶
فراخوان برگزاری سمینار مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶
مصوبات هیئت محترم واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوط به واگذاری چند شرکت ۲۸ تیر ۱۳۹۶
اعزام هیات تجاری ، بازاریابی و سرمایه‌گذاری به کشور قزاقستان ۲۸ تیر ۱۳۹۶
درخواست دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 01-05-96 ۲۷ تیر ۱۳۹۶
نهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و تجهیزات پتروشیمی چین ۲۶ تیر ۱۳۹۶
تسلیت به همکار ۲۵ تیر ۱۳۹۶
گزارش تصویری کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 25-04-96 (هم اکنون) در دفتر اتحادیه ۲۵ تیر ۱۳۹۶
تسلیت به همکار ۲۵ تیر ۱۳۹۶
مصوبات جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ۲۴ تیر ۱۳۹۶
برگزاری سمینار داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC ۲۴ تیر ۱۳۹۶
دعوت به مذاکرات B2B با هیات تجاری و صنعتی عراق ۲۱ تیر ۱۳۹۶
برگزاری مناقصه بین المللی در میدان های کوچک نفتی کشور اکوادور ۲۱ تیر ۱۳۹۶
انتخاب هیئت‌رئیسه اتحادیه دوره هشتم ۲۱ تیر ۱۳۹۶
ابلاغیه گمرک درخصوص رویه صادرات جهت تسهیل تشریفات گمرکی ۲۰ تیر ۱۳۹۶
اعضاء هیات مدیره دوره هشتم ۱۹ تیر ۱۳۹۶
معوقات ارزش افزوده صادرکنندگان ۱۹ تیر ۱۳۹۶
دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 25-04-96 ۱۹ تیر ۱۳۹۶
صورتجلسه پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 28-3-96 ۱۹ تیر ۱۳۹۶
معرفی مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند ۱۸ تیر ۱۳۹۶
تغییر زمان برگزاری جلسه کمیسیون قیر مورخ 18-04-96 ۱۷ تیر ۱۳۹۶
به تعویق افتادن زمان برگزاری جلسه عمومی با سازمان ملی استاندارد ایران مورخ 18-04-96 (فردا) ۱۷ تیر ۱۳۹۶
مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه 1396 ۱۷ تیر ۱۳۹۶
درخواست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 25-04-96 ۱۴ تیر ۱۳۹۶
برگزاری سمینار احکام مالیاتی برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 96 ۱۴ تیر ۱۳۹۶
تغییر زمان برگزاری جلسه کمیسیون پارافین مورخ 17-04-96 ۱۴ تیر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه مشترک با مدیران سازمان ملی استاندارد ایران ۱۳ تیر ۱۳۹۶
اطلاعیه ششم- معرفی نماینده جهت حضور در مجمع سالیانه اتحادیه ۱۱ تیر ۱۳۹۶
ثبت نام مدیران زن فعال در بانک اطلاعات زنان صادرکننده سازمان توسعه تجارت ایران ۱۱ تیر ۱۳۹۶
دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 18-04-96 ۱۱ تیر ۱۳۹۶
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های پارافینی مورخ 17-04-96 ۱۱ تیر ۱۳۹۶
اطلاعیه پنجم- فهرست اسامی شرکت در انتخابات هیئت مدیره ۱۰ تیر ۱۳۹۶
اطلاعیه چهارم-معرفی‌نامه‌های مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه ۱۰ تیر ۱۳۹۶
دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 11-04-96 ۱۰ تیر ۱۳۹۶
صورتجلسه کمیسیون قیر مورخ 21-03-96 ۷ تیر ۱۳۹۶
درخواست دستور جلسه کمیسیون پارافین مورخ 17-04-96 ۷ تیر ۱۳۹۶
درخواست دستور جلسه قیر مورخ 18-04-96 ۷ تیر ۱۳۹۶
معوقات پرداخت مبالغ مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان ۶ تیر ۱۳۹۶
اطلاعیه سوم- گزارش عملکرد هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه، ترازنامه، گزارش مالی سال 1395 و پیش‌بینی بودجه سال جاری ۴ تیر ۱۳۹۶
برگزاری همایش فرصت های تجاری ج.ا.ایران در شهر کربلا ۴ تیر ۱۳۹۶
شناسایی و تدوین قوانین و مقررات مخل در حوزه کسب‌وکار ۴ تیر ۱۳۹۶
اتخاذ تدابیر و اقدام‌های مؤثر حفاظتی جبرانی و ضد قیمت‌شکنی ۴ تیر ۱۳۹۶
خودداری از تنظیم وکالت نامه واگذاری کامل امتیازات کارت بازرگانی به غیر از دارنده آن ۳ تیر ۱۳۹۶
به تعویق افتادن جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 04-04-96 ۳ تیر ۱۳۹۶