دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 12-02-95

عضو محترم کمیسیون قیر

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یکشنبه مورخ 95/02/12  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 12-02-95دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 12-02-95

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۱:۲۷