هیات مدیره دور اول

دوره اول اتحادیه از تاریخ 30/7/82 آغاز و تا تاریخ 27/3/84 (زمان برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده) بطول انجامید. تعداد اعضای هیأت مدیره طبق اساسنامه مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل و همچنین یکنفر بازرس می باشد.

اسامی اعضاء هیأت مدیره و بازرسین دوره اول

1. آقای دکتر فرهاد فزونی رئیس هیأت مدیره
2. آقای حسن خسروجردی نایب رئیس هیأت مدیره
3. آقای دکتر پدرام سلطانی عضو هیأت مدیره ـ دبیر
4. آقای محسن فخاری عضو هیأت مدیره ـ خزانه دار
5. آقای مهندس احمد محمدی بوساری عضو هیأت مدیره
6. آقای دکتر امید لیاقتی عضو هیأت مدیره
7. آقای مهندس عباسعلی اسلامی عضو هیأت مدیره
8. آقای دکتر سیدحمید حسینی عضو هیأت مدیره (علی البدل)
9. آقای سیروس مختاری عضو هیأت مدیره (علی البدل)

آقای جهانگیر شمس بازرس سال اول
آقای مهندس بابک عباسپور بازرس سال دوم

اهم اقدامات اتحادیه در دوره اول

-  اسکان دبیرخانه و ایجاد سیستم اداری و بایگانی

-  تشکیل کمیسیون های تخصصی کالایی در اتحادیه شامل کمیسیون های فرآورده های پارافینی، فرآورده‌های روغنی، قیر، فورفورال اکستراکت و گاز

-  ایجاد سامانه اطلاع رسانی الکترونیک به اعضای اتحادیه در خصوص اخبار و اطلاعات صنفی و داخلی

-  انجام فعالیت های آموزشی و جلسات توجیهی در جهت ارتقاء دانش و توان تخصصی اعضاء

-  تأمین و ارائه خدمات رفاهی عمومی جهت اعضاء و کارکنان آنها

-  ارائه مشاوره و طرح های کارشناسانه و پیشنهادات مختلف به سازمان ها و مسئولین

-  تدوین طرح ساماندهی صادرات فرآورده های نفتی

-  پیگیری مشکلات مختلف صادرکنندگان اعم از مشکلات بانکی، مالیاتی، گمرکی، استاندارد، حمل و نقل و غیره

-  مشارکت یکپارچه در دهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران

-  اطلاع رسانی گسترده به عموم از طریق نشر اخبار و همکاری نزدیک با رسانه ها و ارباب جراید

-  ارتباط با سفارت ایران در خارج از کشور و سفارات کشورهای خارجی و اتاقهای بازرگانی و دیگر مراجع ملی و بین المللی اقتصادی، بازرگانی جهت رد و بدل کردن اطلاعات و فرصتهای تجاری

-  تجدید نرخ گذاری صادراتی فرآورده های نفتی

-  ملاقات با شخصیت ها و مسئولین سازمان ها و ارگان‌های متعامل

-  تشکیل صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران که دستاورد بزرگ اتحادیه در دوره اول می باشد.

این‌اتحادیه به جهت گسترش فعالیت و تمرکز و تقویت همکاری های اعضاء با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه از تاریخ 27خرداد ماه امسال بنام اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران تغییر نام یافت.و در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق شرکت های فعال در این سه بخش عضو اتحادیه می باشند

 

تصویر اعضای هیات مدیره دوره اول

هیات مدیره اول