دستورجلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ مورخ 30-03-95

عضو محترم کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ                                                                                                   

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ را که در روز یکشنبه مورخ 95/03/30 (فردا) تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستورجلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ مورخ 30-03-95دستورجلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ مورخ 30-03-95
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 

رونوشت:

مدیر محترم روابط عمومی اتحادیه جهت اطلاع

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۰۸

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.