دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 10-11-95

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یکشنبه مورخ 10/11/95  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 10-11-95دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 10-11-95

 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۲۰