دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 21-03-96

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یکشنبه مورخ 96/03/21  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستور قیر مورخ 21-03-96دستور قیر مورخ 21-03-96

 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۱۱