دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 23-07-96

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز
 
با سلام
احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روز یکشنبه مورخ 96/07/23   تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.

با احترام،
دبیرخانه اتحادیه
۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۱۷:۴۵