برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون شیمیایی و گاز در سال 1397

اعضاء محترم کمیسیون شیمیایی و گاز

با سلام؛
به پیوست برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون شیمیایی و گازدر سال 1397ارسال می‌گردد. ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در این جلسه‌ها، امید است، با ارائه نظرها و پیشنهادهای کارشناسی و تخصصی، این اتحادیه را در جهت پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف آن یاری فرمایید.با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۵۹