برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون فرآورده‌های پارافینی در سال 1397

اعضاء محترم کمیسیون فرآورده های پارافینی

با سلام؛
به پیوست برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون فرآورده‌های پارافینی در سال 1397ارسال می‌گردد. ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در این جلسه‌ها، امید است، با ارائه نظرها و پیشنهادهای کارشناسی و تخصصی، این اتحادیه را در جهت پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف آن یاری فرمایید.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۴۸