اتاقهای برتر جهان،9 - اتاق بازرگانی جوانان

Junior Chamber of Commerce (Jaycee)


مهمترین علت بوجود آمدن اتاقهای بازرگانی در سراسر جهان نیاز فعالان اقتصادی به تعامل و مذاکره سازمان یافته با دولتها و مراجع قانونی و طرح نظرات و خواسته های ایشان برای بهبود فضای کسب و کار بود. اما تا سال 1915 نیاز ویژه گروه عظیمی از فعالان اقتصادی مورد توجه واقع نگردیده بود، و این گروه فعالان اقتصادی جوان بودند. در سال 1915 اولین تشکل خاص جوانان بنام " انجمن پیشرفت مدنی مردان جوان " با گرد هم آمدن 32 نفر از جوانان در ایالت میسوری آمریکا بوجود آمد. این حرکت بسرعت در آمریکا منتشر گردید و 5 سال بعد یعنی در سال 1920 نخستین اتاق ملی جوانان در کشور آمریکا تأسیس گردید.  سپس با شکل گرفتن اتاقهای بازرگانی جوانان در کشورهای دیگر و ایجاد ارتباط بین این اتاقها این حرکت شکل گسترده تری بخود گرفت تا اینکه در سال 1944 "اتاق بین المللی جوانان" با گردهمائی 30 اتاق جوانان در شهر مکزیکوسیتی بنا نهاده شد. از آن پس روند تأسیس اتاق جوانان در اقصی نقاط دنیا شکل جدیتری بخود گرفت و اکنون در بیش از 120 کشور دنیا اتاق بازرگانی جوانان بوجود آمده است. (اتاق بازرگانی جوانان در قبل از انقلاب در ایران نیز وجود داشت، ولی پس از انقلاب این اتاق به بوته فراموشی سپرده شده و علیرغم درخواست و پیگیری عده ای از اعضای جوان اتاقهای بازرگانی برای تأسیس مجدد این اتاق، کمیسیون تشکلها و رئیس اتاق ایران همواره این درخواست را نادیده گرفته اند.)


 


 محدوده سنی اعضای اتاقهای بازرگانی جوانان در اکثر کشورها بین 40-21 سال (و در برخی از آنها40-18 سال) میباشد.  اتاق بازرگانی جوانان به مانند بستری برای تقویت حس همکاری و مشارکت فعالان اقتصادی جوان و ارتقاء مهارتها،دانش و تجربیات آنها میباشد و با ایجاد آگاهی در آنها در خصوص موضوعات مهمی چون مسئولیت اجتماعی، اخلاق و فرهنگ کسب و کار، اقتصاد و محیط زیست، اقتصاد و توسعه و امثالهم دور اندیشی و بصیرت مدیران آینده را برای هدایت، رشد و توسعه پایدار کشور خود آماده میسازد.


اتاق بازرگانی جوانان یکی از فعالترین تشکلهای حمایتی و خیریه در بسیاری کشورها نیز میباشد (متأسفانه در ایران علیرغم اینکه اتاقهای بازرگانی محل تجمع بازرگانان و صنعتگران میباشد اما کمتر از توان مادی این قشر برای خدمت به همنوعان و مشارکت های اجتماعی استفاده میشود.).


اتاقهای بازرگانی جوانان در سراسر دنیا از طریق عضویت در "اتاق بین المللی جوانان" ارتباط مستمری با یکدیگر دارند و همه ساله با جمع شدن در یک نقطه از دنیا به تبادل تجارب و نظرات خود میپردازند و در خصوص مسائل مهم جهانی بحث و بررسی مینمایند. در این گردهمائیها که موسوم به "کنگره بین المللی جوانان" میباشد همه ساله رئیس اتاق بین المللی جوانان نیز با رأی اعضا به مدت یکسال انتخاب میگردد. جالب توجه است که هر کس صرفا" یکبار میتواند به این سمت انتخاب گردد و این خود نشانگر اهمیت مشارکت و وجود روحیه مردمسالاری در این نهاد و اعضای آنست.


اتاق بین المللی جوانان ارتباط نزدیکی با دیگر سازمانهای بین المللی دارد. از جمله این سازمانها میتوان به دبیرخانه (دبیرکل) سازمان ملل، صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، سازمان یونسکو، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، کنفرانی تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، اتحادیه اروپا و اتاق بازرگانی بین المللی اشاره نمود.


اتاقهای بازرگانی جوانان و اتاق بین المللی جوانان عرصه رشد و تعالی بسیاری از مدیران موفق دنیا در عرصه تجارت، فرهنگ و سیاست بوده است مدیرانی که رهبران شرکتهای چند ملیتی و بزرگ دنیا و حتی رؤسای جمهور مطرح برخی کشورها گردیده اند. شاید به جرأت بتوان گفت که در کشور ما که جوانترین ترکیب جمعیتی دنیا را حائز میباشد فقدان اتاق بازرگانی جوانان یک کمبود جدی و اساسی تلقی میشود. امیدواریم که در دوره جدید اتاق بازرگانی شاهد شکل گیری "اتاق بازرگانی و صنایع جوانان ایران" باشیم.


 


منبع: سایت رسمی اتاق بین المللی جوانان                           www.jci.cc

تاریخ: 04/07/1386

زمینه: سایر...

ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران