از صادرات تک محصولی به صادرات 2 محصولی

در 9 ماهه اول سال جاری صادرات گاز با رشدی 550 درصدی به بیش از 8/2 میلیارد دلار بالغ گردیده است. این رشد از یکسو جای خوشحالی داشته و نشانگر به ثمر نشستن برنامه ها و سرمایه گذاریهای چند سال گذشته کشور در این زمینه می باشد و از سوی دیگر جای قدری تأمل دارد. تجربۀ وابستگی چند دهه ای به تولید و فروش نفت خام در کشور نشان داده است که سهولت و حلاوت خام فروشی به مانند بلای اعتیاد برای سلامت اقتصاد کشور می باشد.

یه عبارت دیگر ماندن در این وضعیت علیرغم علم به مشکلات و تبعات آن برای دولت بسیار شیرین و خوش می نماید و دل کندن از آن به راحتی میسر نیست. و این بلای اعتیاد خام فروشی چنان دولتها را در خوشی حاصله فرو می برد که اثر مخرب آن بر سلامت اقتصاد کشور و جان کندن تولید و صنعت کشور در بخشهای دیگر را می بینند اما نمی بینند.

انتشار آمار صادرات میعانات گازی در لفاف صادرات محصولات پتروشیمی و دم زدن مدام از اینکه صادرات محصولات پتروشیمی کشور در سال جاری رشد چشمگیری داشته است خود مؤیدی بر این ادعاست که در شفاف سازی صادرات گاز خواسته یا ناخواسته چشممان را بسته ایم.

اکنون برای کشور ما که تجربۀ تلخ چند دهه اعتیاد به فروش نفت خام را دارد و به زحمت می کوشد تا شاید قدری از آن رهایی یابد، غفلت از ایجاد اعتیادی دیگر که همانا اعتیاد به فروش گاز خام است این سلسله را پیچیده تر و گشایش گره آن را سخت تر می سازد.

آیا بهتر نیست همزمان با توسعه استخراج و صادرات گاز به فکر تدوین برنامه و تنظیم خط مشی جهت توسعۀ مصرف آن در کشور و گسترش جدی صنایع تبدیلی پالایشی و پتروشیمی باشیم؟

در حالیکه احداث واحدهای جدید پتروشیمی و پالایشگاههای میعانات گازی در کشور معطل تخصیص گاز هستند و به اظهار مسئولین مربوطه تا سال 1394 گاز قابل تخصیص به پتروشیمی وجود ندارد، با چه منطقی در راه صادرات گاز قدم برداشته ایم؟ آیا می خواهیم عقب ماندگی یک دهه ای خود را در برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی از کشور قطر با تعجیل در صادرات گاز جبران کنیم؟
تاریخ: 23/05/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران