ارزش های پایه صادراتی فرآورده های نفتی

 

ارزش های پایه صادراتی فرآورده های نفتی
(مکانیسم بر اساس مکانیسم ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت)

(نیمه دوم شهریور ماه 1401)

ردیف  نام کالا  کد تعرفه ارزش گمرکی  واحد
 1  انواع روغن پایه تصفیه اول (فله)  27101940 716 تن/دلار 
 ۲  انواع روغن پایه تصفیه اول (بشکه)  27101940 756 تن/دلار
 ۳  انواع روغن موتور تصفیه اول(مظروف) 27101910  1042 تن/دلار 
 ۴  انواع روغن صنعتی تصفیه اول(مظروف) 27101950  935 تن/دلار 
 ۵  انواع روغن دنده تصفیه اول(مظروف) 27101990  935 تن/دلار 
۶  فورفورال اکسترکت (فله) 29321200  406 تن/دلار
 7  فورفورال اکسترکت (بشکه)  29321200 446 تن/دلار 
 8  انواع روغن پایه تصفیه دوم (فله)  27101940 537 تن/دلار
 9  انواع روغن پایه تصفیه دوم (بشکه) 27101940  577 تن/دلار
 10  انواع روغن موتور تصفیه دوم(مظروف) 27101910  782 تن/دلار
 11  انواع روغن صنعتی تصفیه دوم(مظروف) 27101950  701 تن/دلار
 12  انواع روغن دنده تصفیه دوم(مظروف) 27101990  701 تن/دلار
 13  انواع گریس کلسیم تصفیه دوم(مظروف) 27101920  503  تن/دلار
 14 روغن سوخت تقطیری 27101990 586 تن/دلار
 15 هیدروکربن سبک

29029000

27101290

422 تن/دلار
 16 هیدروکربن سنگین

 29029000

27101290

406 تن/دلار 
 17 هیدروکربن فوق سنگین 27075000  382 تن/دلار
 18  اسلک وکس (فله)

 27129010

572 تن/دلار
19  اسلک وکس (بشکه) 27129020 612 تن/دلار
20  فوتس اویل (فله) 27101940

464

 تن/دلار  
21   فوتس اویل (بشکه)

27101940

504

 

تن/دلار

   

 

22

 

پارافین جامد 

 27122090

27129010

893

 

تن/دلار

   
23  وازلین 27121090 1158 تن/دلار     

آرشیو:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸