کمیسیون روانکارهای خودرویی و صنعتی مورخ دوشنبه نهم بهمن برگزار شد.

کمیسیون روانکارهای خودرویی و صنعتی مورخ دوشنبه نهم بهمن برگزار شد.

مسعود احمدزاده عضو هیئت رئیسه از روند برگزاری این کمیسیون گزارش می‌دهد

 

 

۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰:۴۰
تعداد بازدید : ۳۸