برگزاری پنجمین جلسه شورای مرکزی دوره دوم فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران در سالن کنفرانس اتحادیه اوپکس

برگزاری پنجمین جلسه شورای مرکزی دوره دوم فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران در سالن کنفرانس اتحادیه اوپکس

توحید صدرنژاد سخنگوی فراکسیون تشکلهای اتاق ایران گزارش می‌دهد

 
۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۵:۱۹
تعداد بازدید : ۵۰