کمیسیون روانکارهای خودرویی و صنعتی مورخ دوشنبه هفتم اسفند در سالن کنفرانس اتحادیه برگزار شد.

کمیسیون روانکارهای خودرویی و صنعتی مورخ دوشنبه هفتم اسفند در سالن کنفرانس اتحادیه برگزار شد.

مسعود احمدزاده عضو هیئت رئیسه این کمیسیون گزارش می‌دهد

 
۸ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۱۲
تعداد بازدید : ۸۴