دوره آموزشی مدیریت صادرات در سالن کنفرانس اتحادیه با حضور کارشناسان پتروشیمی مارون

دوره آموزشی مدیریت صادرات در سالن کنفرانس اتحادیه با حضور کارشناسان پتروشیمی مارون

 حسین خلیلی مدرس دوره گزارش می‌دهد

 
۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۱۵:۵۰
تعداد بازدید : ۱۰۹