برگزاری دوره آموزشی


اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3112/14/ص مورخ 22/03/1403 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"برگزاری دوره آموزشی" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
دبیر اتحادیه


۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۶:۳۶
تعداد بازدید : ۴۴